(BĐT) - Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/6/2020 do UBND huyện Yên Lập ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá:

- Vị trí : Quyền sử dụng 24 ô đất ở tại khu An Thọ, xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: 147,0m2/ô đến 213,0m2/ô; .

- Giá khởi điểm: từ 1.200.000đồng/m2 đến 3.000.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/hồ sơ.

2. Tiền bán hồ sơ: từ 100.000đ đến 500.000đồng/hồ sơ.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Lập (Đ/c: Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 03/06/2020 tại UBND xã Xuân An; Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ và Phòng Tài chính kế hoạch huyện Yên Lập.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: ngày 18/05 và 19/05/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 03/06/2020, các khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Yên Lập.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu 07h30 ngày 06/06/2020 tại Hội trường UBND xã Xuân An.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/06 đến 16h00 ngày 05/06/2020 (Trong giờ hành chính), nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 2716201003966, mở tại AGRIBANK – CN Yên Lập, Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

9. Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ: - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Tho (ĐT: 0210 3842215).

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Lập. 

DANH SÁCH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ

Dự án: Quyền sử dụng 24 ô đất ở tại khu An Thọ, xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Ngày 6/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 6/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 2