(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Landpro thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2020 do Agribank – Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội I ủy quyền như sau:

DANH MỤC TÀI SẢN: LÀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THEO GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ SỐ: U 047482, DIỆN TÍCH 2741 M2 ĐẤT, TRONG ĐÓ 200M2 ĐẤT Ở VÀ 2541M2 ĐẤT VƯỜN TẠI THỬA ĐẤT SỐ 112, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 48D, DO UBND HUYỆN LƯƠNG SƠN CẤP NGÀY 13/07/2001CHO HỘ ÔNG ĐINH THẮNG LỢI

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Agribank – Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội I

Địa chỉ: Tổ 5, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Landpro

Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0983272818

Fax:

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 00:00 06/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại hội trường Agribank CN Xuân Mai Hà Nội I.

Ngày 6/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 00:00 15/04/2020      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 00:00 03/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Đăng ký trực tiếp tại Agribank CN Xuân Mai Hà Nội I, hoặc tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Landpro

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 29/04/2020      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 00:00 05/05/2020