(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2019 do Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Người có tài sản và tổ chức bán đấu giá:

Người có tài sản: Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ   : 200 Cô Bắc, P. Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức bán đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp.

Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Tài sản bán đấu giá, thông tin của tài sản đấu giá:

Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô con nhãn hiệu MITSUBISHI biển số 51A-3934.

Đặc điểm tài sản bán đấu giá: Theo Giấy chứng nhận Đăng ký xe ô tô số A0071982 do Phòng CSGT –TT Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/01/1999 đứng tên Phân viện kiểm nghiệm TP. HCM:

Nhãn hiệu: MITSUBISHI  

Loại xe: Du lịch

Số loại: RLA00V31VW

Màu sơn  : Xám

Số máy: 4G64YC-7803

Số khung: 1000075

Số chỗ ngồi: 07

Biển số đăng ký: 51A-3934

Đăng ký lần đầu ngày: 20/01/1999

Nơi có tài sản tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản bán đấu giá:

Nơi có tài sản bán đấu giá: 200 Cô Bắc, P. Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản bán đấu giá: Giấy chứng nhận Đăng ký xe ô tô số A0071982 do Phòng CSGT –TT Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/01/1999 đứng tên Phân viện kiểm nghiệm TP. HCM.

Giá khởi điểm: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). Giá chưa bao gồm thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ hàng hóa và đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền đặt trước (20%): 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp số: 1900201450155 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 30 phút ngày 22/04/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/05/2019.

Địa điểm xem tài sản: 200 Cô Bắc, P. Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 30 phút ngày 22/04/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/05/2019.

Thời gian nhận tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/05/2019.

Địa điểm đăng ký: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 06/05/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Viện kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh số 200 Cô Bắc, P. Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Địa chỉ liên hệ: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản hoặc có thắc mắc, khiếu nại liên quan đến tài sản bán đấu giá đề nghị liên hệ:

Trụ sở: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38453169 - 38453249   Fax: 028.38453363.