(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2019 do Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể Dục Thể thao tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Miền Trung. Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Người có tài sản: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể Dục Thể thao tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 01 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 06/5/2019 tại trụ sở Công ty Đấu Giá Hợp Danh Miền Trung.

- Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá, Giá khởi điểm:

Tên tài sản: Vật liệu sắt thép thu hồi sau tháo dở dàn mái khán đài A, Sân vận động Đông Hà là phế liệu bao gồm: 

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Khối lượng

Tổng khối lượng

1

Tôn lợp

Tấm

405

22kg/tấm

8.910 kg

2

Xà gồ 3x6

Cây

443

4kg/cây

1.772 kg

3

Xà gồ 4x8

Cây

173

3kg/cây

519 kg

4

Xàgồ C

Cây

120

10kg/cây

1.200 kg

5

Máng nước

Mét

100

4kg/m

400 kg

6

Sắt vụn

Kg

400

400kg

400 kg

-Tổng giá khởi điểm tài sản đưa ra đấu giá: 72.605.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu sáu trăm lẻ năm ngàn đồng).

-Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ

+ Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước : Ngày 03/5/2019 (trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định)Tại Ngân hàng TMCP Công Thương  Việt Nam - CN Quảng Trị, Số TK: 118000089401,Tên TK: Công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung).

.- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 02,03/5/2019 tại địa chỉ có tài sản nói trên.

-Thời gian địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 03/5/2019 tại Trụ sở Công ty đấu giá (trong giờ hành chính)

- Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân và Tổ chức có nhu cầu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật.

+ Cách thức đăng ký: Khách hàng mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nghiên cứu kỷ quy chế, nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá, giấy CMND hoặc GPKD tại Công ty và Nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo đúng thời gian quy định

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng xác định người trúng đấu giá

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Vậy, Công ty Đấu Giá Hợp Danh Miền Trung thông báo cho các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá . Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565379 ./.