(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2019 do UBND xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:
Ngày 6/5/2019, đấu giá quyền sử dụng diện tích bán hàng tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 6/5/2019, đấu giá quyền sử dụng diện tích bán hàng tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 6/5/2019, đấu giá quyền sử dụng diện tích bán hàng tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3