(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 6/4/2021 do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Tên tổ chức có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của Bà Hoàng Thị Oanh và ông Hoàng Ngọc Vinh, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất: tại thửa đất số: 05, tờ bản đồ số: 67. Bản đồ địa chính xã Xuân Lâm (nay là phường Xuân Lâm) đo vẽ năm 2011. Có địa chỉ tại: Thôn 4, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là thôn Sa thôn 4, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đât, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BL 999067; Số vào sổ cấp GCN: CH 00095/QSDĐ/TK và số BL 999068; Số vào sổ cấp GCN: CH 00096/QSDĐ/TC do UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) cấp ngày: 02/04/2013; Diện tích: 1.678 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở: 1.000 m2; Đất CLN: 678 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 0m2; Sử dụng chung: 1.678m2; Thời hạn sử dụng: Đất ở nông thôn: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất, có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp mương tiêu nước dài 42,3m;

+ Phía Nam giáp thửa đất số 07 của hộ ông Nguyễn Lê Phi dài 26,8m và giáp thửa đất số 08 đất nông nghiệp;

+ Phía Đông giáp thửa đất số 04, đất nông nghiệp của bà Hoàng Thị Oanh dài 29,9m;

+ Phía Tây giáp đường giao thông nông thôn dài 40,1m và 3,1m.

* Tài sản gắn liền với đất (đã được cấp giấy xác nhận nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: 216/TS-GCN do Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) cấp ngày: 24/04/2017), gồm:

- Tài sản thứ nhất: Nhà ở: cấp IV, tổng diện tích sử dụng: 132 m2; Diện tích xây dựng: 132 m2; Kết cấu nhà: Tường xây đá, mái bằng; Số tầng: 01 tầng; Năm hoàn thành: 2015; Thời hạn sở hữu: lâu dài;

- Tài sản thứ hai: Công trình xây dựng: Trang trại loại nhà: nhà cấp IV; Tổng diện tích sử dụng: 586,8m2; Diện tích sử dụng: 586,8m2; Kết cấu nhà: Tường xây gạch, mái proximang; Số tầng: 01 tầng; Năm hoàn thành: 2013; Thời hạn sử dụng: lâu dài;

* Tài sản là vật kiến trúc thực tế kê biên gồm:

- Nhà quán mái tranh xây gạch không nung. Diện tích 92m2;

- Mái tôn: Diện tích 133,3m2;

- Nhà xây gạch, mái bê tông cốt thép, có chiều cao 3,4m; Diện tích: 73,7m2;

- Nhà bếp xây gạch, mái ngói: Diện tích 18,7m2;

- Nhà bếp xây gạch không nung, mái lợp proximang; Diện tích: 13,8m2;

- Chuồng trại xây gạch không nung, mái proximang; Diện tích: 585,3m2;

- Chuồng trại xây đá mái ngói; Diện tích: 11,4m2;

- Mái che lợp proximang; Diện tích: 18m2;

- Bể nước : Diện tích 6,24m3;

- Bể nuôi ốc : Diện tích : 2,6m3

- Sân lát gạch cramic : 400x400cm ; Diện tích : 46,2m2 ;

- Trụ cổng xây gạch không nung ; Diện tích : 2,11m3 ;

- Cánh cổng sắt ; Diện tích : 8,04m2 ;

- Nhà vệ sinh : 02 ngăn ; Diện tích : 3m2 ;

- Nhà vệ sinh đổ bê tông cốt thép ; Diện tích : 2m2 ;

* Cây cối hoa màu trên đất : 06 cây kê đã lấy lá ; 08 cây đu đủ loại B ; 01 cây sy đường kính 25cm ; 01 cây xoan đường kính 20cm ; 02 cây đào loại B ; 01 cây mít loại B ; 02 cây cau loại D ; 01 cây xoan vừng có đường kính 20cm ; 01 cây đinh lăng loại B ; cây sung đường kính 35cm ; 01 cây lộc vừng đường kính 20cm ; 04 cây dừa ; 01 cây chanh loại C ; 02 cây quất loại C ; 87 cây chuối loại A ; 33 cây chuối loại B ; 03 cây ổi loại C ; 01 cây vú sữa loại E ; 01 cây khế loại C ; 02 bụi gấc loại B ; 01 giàn trầu diện tích : 16m2 ; 01 cây hoa giấy.

* Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 25/11/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn về việc kê biên, xử lý tài sản. Tài sản nêu trên hiện đang được giao cho bà Hoàng Thị Oanh tiếp tục quản lý, sử dụng. Bà oanh chịu trách nhiệm với toàn bộ tài sản trên, không chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê tặng cho để thừa kế, thế chấp hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, không làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3.2. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm: 1.399.500.000đ ( Một tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng). Đơn giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng, và các khoản thuế phí, lệ phí khác theo quy định. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí trên theo quy định. Giá khởi điểm đưa ra đấu giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, nếu tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng.

Bước giá là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu bổ sung. Áp dụng trong trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng mức giá cao nhất, hợp lệ. Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại buổi cuộc đấu giá. Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm năm mươi triệu đồng trên một hồ sơ)

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- Phiếu trả giá;

- Bản sao CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Bản sao Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty bán đấu giá phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phong bì đựng phiếu trả giá được khách hàng bọc bằng chất liệu đảm bảo tính bảo mật có ký nháy vào mép dán phong bì) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng, nộp tiền đặt trước. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ:

- Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/03/2021 đến hết ngày 03/04/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Thôn 4, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là thôn Sa thôn 4, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa.

- Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản bán đấu giá và tham khảo thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo bán đấu giá công khai tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn, trụ sở UBND phường Xuân Lâm;

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 17/03/2021 đến hết ngày 03/04/2021 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu .

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Vào ngày 01/04/2021, 02/04/2021 và ngày 05/04/2021;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [ Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn mang tên Bà Hoàng Thị Oanh và ông Hoàng Ngọc Vinh.

6.4. Thời gian buổi công bố giá: 8h00 ngày 06/04/2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - dsagđịa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0974 197 026 hoặc 0904 235 586.