(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/3/2020 do Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Đơn vị có tài sản: Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam, địa chỉ: Số 1 Nguyễn Quý Đức, quậnThanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước: Quyền thuê một phần tòa nhà Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tại Số 01 Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, diện tích: 166,67 m2, bao gồm 08 phòng (số 101, 103, 201, 202, 301, 302, 401, 402). Thời gian thuê: 35 tháng. Cụ thể như sau: 

STT

Tài sản cho thuê

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ/tháng)

Thời gian thuê (tháng)

Bước giá (đồng)

Tiền thuê trong 35 tháng tính theo GKĐ(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Quyền thuê một phần tòa nhà Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam gồm 08 phòng(số 101, 103, 201, 202, 301, 302, 401, 402)

166,67

27.809.000

35

500.000

973.315.000

50.000.000

4. Thời gian, địa điểm cấp hồ sơ tham gia đấu giá: Hồ sơ tham gia đấu giá được cấp từ ngày 13/02/2020 đến 16h30 ngày 03/3/2020 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ; Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

+ Đăng ký xem tài sản: Người có nhu cầu đi xem hiện trạng tài sản đấu giá phải đăng ký với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 13/2/2020 đến 16h30 ngày 27/2/2020.

+ Xem tài sản: Ngày 28/2/2020 và 02/3/2020 tại Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam, địa chỉ: Số 1 Nguyễn Quý Đức, quậnThanh Xuân, thành phố Hà Nội. Người có nhu cầu xem hiện trạng tài sản tập trung tại Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam vào lúc 9h00 mỗi ngày để cán bộ của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam dẫn đi xem thực địa.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 13/02/2020 đến 16h30 ngày 03/3/2020.

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/3/2020 đến 11h30 ngày 05/3/2020. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 1001001858 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng SHB, Chi nhánh Thăng Long, phòng giao dịch Nguyễn Huệ.

+ Điều kiện tham gia đấu giá: Căn cứ Luật đấu giá tài sản; Căn cứ công văn số 3629-CV/TWĐTN-VP ngày 24/10/2019 của Ban chấp hành Trung ương về việc khai thác sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê; Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam quy định tại Quyết định số 460/QĐ-TƯĐTN ngày 23/12/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thành lập Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam, người đủ điều kiện tham gia đấu giá phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Là các tổ chức, cá nhân chấp nhận giá khởi điểm, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước đúng theo quy định và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Đáp ứng yêu cầu về ngành nghề kinh doanh: có ngành nghề, chứng chỉ nghề trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức cấp và nộp phiếu trả giá:

+ Thời gian, địa điểm cấp phiếu trả giá: Từ khi người tham gia đấu giá hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước đến 11h30 ngày 05/3/2020 tại trụ sở Trung tâm.

+ Thời gian, địa điểm, cách thức nộp phiếu trả giá: Từ khi người tham gia đấu giá được cấp phiếu trả giá đến 16h30 ngày 05/3/2020 theo một trong hai hình thức: Nộp trực tiếp tại trụ sở Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu chính tới trụ sở Trung tâm.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 06/3/2020 tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trọn gói cả 08 phòng, không đấu giá lẻ từng phòng.

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.