(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 06 tháng 11 năm 2020, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn (địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn, như sau:

1) Cho thuê quyền sử dụng đất, thuộc Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước, tọa lạc tại xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 14.112m2 đất, thuộc thửa đất số 538; tờ bản đồ số 39 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 15/05/2020).

- Mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước.

- Hình thức khai thác: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 05 năm (trả tiền thuê đất hàng năm).

- Đơn giá khởi điểm: 14.112.000đồng/1 năm (Mười bốn triệu một trăm mười hai ngàn đồng trên một năm).

- Giá khởi điểm (cho cả thời hạn thuê đất 05 năm): 70.560.000đồng (Bảy mươi triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng).

2) Cho thuê quyền sử dụng đất, thuộc Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước Khu 2, tọa lạc tại xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 31.218m2 đất, thuộc thửa đất số 336; tờ bản đồ số 41 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 15/05/2020).

- Mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước.

- Hình thức khai thác: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 05 năm (trả tiền thuê đất hàng năm).

- Đơn giá khởi điểm: 31.218.000đồng/1 năm (Ba mươi mốt triệu hai trăm mười tám ngàn đồng trên một năm).

- Giá khởi điểm (cho cả thời hạn thuê đất 05 năm): 156.090.000đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu không trăm chín mươi ngàn đồng).

3) Cho thuê quyền sử dụng đất, thuộc Khu đất sản xuất lúa xã Châu Lăng, tọa lạc tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 12.159m2 đất, thuộc thửa đất số 143, 148; tờ bản đồ số 76.

- Mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước.

- Hình thức khai thác: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 05 năm (trả tiền thuê đất hàng năm).

- Đơn giá khởi điểm: 6.079.500đồng/1 năm (Sáu triệu không trăm bảy mươi chín ngàn năm trăm đồng trên một năm).

- Giá khởi điểm (cho cả thời hạn thuê đất 05 năm): 30.397.500đồng (Ba mươi triệu ba trăm chín mươi bảy ngàn năm trăm đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 03/11/2020 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 22 và 23/10 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá, cụ thể như sau:

(1) Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước: 3.000.000đồng/ 1 hồ sơ.

(2) Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước Khu 2: 4.000.000đồng/ 1 hồ sơ.

(3) Khu đất sản xuất lúa xã Châu Lăng: 3.000.000đồng/ 1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.