(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Agribank huyện Eakar – Phòng giao dịch Ea Ô ủy quyền như sau:
Ngày 6/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1