(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/9/2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cái Răng ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Vật liệu thu hồi từ việc tháo dỡ Trường Tiểu học Lê Bình 2, số 01 đường Trưng Nữ Vương, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, gồm 03 hạng mục với tổng DTXD 726,03m2 do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cái Răng, số 102/3 đường Võ Tánh, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ đưa ra đấu giá, cụ thể như sau:

  - Đặc điểm tài sản: Gồm 03 hạng mục:

  + Khối Nhà Kế toán - Bảo vệ: DTXD 54,6m2, kết cấu: Móng + khung + cột BTCT, vách tường + nhôm kính, trần nhựa, mái tole.

+ Khối Nhà chính: DTXD 522,87m2, loại nhà 03 tầng : kết cấu: Móng + khung + cột + mái bê tông cốt thép, vách tường, cầu thang bê tông cốt thép có cửa sắt, mái BTCT.

+ Khối Nhà Ban giám hiệu: DTXD 148,56m2, khối nhà gồm: Phòng Y tế; Phòng Hiệu trưởng; Phòng Phó hiệu trưởng; 03 phòng học; 01 Nhà kho; 02 Nhà vệ sinh; 01 căn tin.

(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 032/2019/PLCT-FMA-CT ngày 11/06/2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá Năm Thành Viên).

* Lưu ý: - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp; Biên lai thuế môn bài. Tất cả các giấy tờ phải mang theo bản chính để đối chiếu.

- Các hạng mục tháo dỡ không bao gồm phần móng dưới mặt đất và thiết bị điện.

  * Yêu cầu đối với người trúng đấu giá:

+ Ký kết Hợp đồng tháo dỡ với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cái Răng;

+ Lập phương án tháo dỡ trình Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cái Răng xem xét phê duyệt và tổ chức tháo dỡ đúng phương án. Phương án tháo dỡ phải phù hợp với đặc điểm công trình, nội dung phương án phải mô tả cụ thể việc tổ chức thi công, nhân lực và tiến độ thi công theo quy định, có biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

+ Phải thực hiện hoàn tất việc tháo dỡ công trình và bàn giao lại Công trình trong hạn 30 (Ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận bàn giao công trình;

+ Đảm bảo an toàn lao động, chấp hành quy định về trật tự công cộng và vệ sinh môi trường khi thực hiện việc tháo dỡ;

+ Phải nộp một khoản tiền bằng 10% giá trị tài sản trúng đấu giá (ngoài số tiền trúng đấu giá) nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy trình tháo dỡ theo yêu cầu của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cái Răng. Số tiền này người trúng đấu giá sẽ được nhận lại sau khi hoàn tất việc tháo dỡ Công trình đúng yêu cầu và tiến độ;

  + Người trúng đấu giá tự tổ chức và chịu mọi chi phí cho việc tháo dỡ công trình theo quy trình do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cái Răng đưa ra và trực tiếp giám sát;

+ Người trúng đấu giá được thu hồi và có trách nhiệm vận chuyển khỏi công trình toàn bộ vật liệu từ việc tháo dỡ công trình, vật kiến trúc nói trên kể cả đất, đá, gạch vỡ, .vv.. Người trúng đấu giá phải dọn dẹp lại bằng phẳng nền của Công trình.

  - Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp (nộp và nhận phiếu trả giá từ ngày thông báo đến 09 giờ ngày 03/9/2019).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 29/8/2019 và ngày 30/8/2019 tại Trường Tiểu học Lê Bình 2, số 01 đường Trưng Nữ Vương, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 03/9/2019 tại Trung tâm, giá bán 200.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 161.118.000đồng. (Tiền đặt trước 20% GKĐ, thu từ ngày 29/8/2019 đến 09 giờ ngày 03/9/2019).

5. Thời gian, địa điểm, Điều kiện, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 03/9/2019 tại Trung tâm, Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp; Biên lai thuế môn bài. Tất cả các giấy tờ phải mang theo bản chính để đối chiếu

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ ngày 05/9/2019 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, Phương thức đấu giá trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767;

Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.