(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/7/2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bát Xát ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát. Địa chỉ: Số nhà 35, ngách 2, ngõ 35 phố Cát Linh phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (Văn phòng đại diện: số 231, Đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bát Xát, địa chỉ: Số 067 đường Điện Biên, TT. Bát Xát, huyện Bát Xát.

  3. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

3.1. Tại thị trấn Bát Xát.

- Tổng số 03 thửa đất (Đường D9, tổ 6 thửa số 30; Đường tổ 7 thửa số 01, 02);

- Tổng diện tích 480,0 m2, diện tích mỗi thửa đất từ 80 m2 đến 230 m2

- Vị trí: Đường Đường D9, tổ 6 và đường tổ 7, thị trấn Bát Xát.

- Giá khởi điểm đấu giá:

+ Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại đường D9, tổ 6 là: 5.000.000,đồng/m2, Giá khởi điểm thửa đất là: 400.000.000, đồng/thửa.

+ Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại đường tổ 7 là: 2.400.000,đồng/m2, Giá khởi điểm thửa đất là: 408.000.000, đồng/thửa và 552.000.000, đồng/thửa

+ Tổng giá khởi điểm 03 thửa đất là: 1.360.000.000, đồng. (Một tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

3.2. Tại xã Bản Vược:

- Tổng số 16 thửa đất (Gồm 02 lô góc tại mặt bằng CL04, CL09 đường T6, thửa số 01, 19 ; Các lô trên mặt bằng CL08, CL09 - Đường T6 từ thửa số 3 đến thửa số 11 và từ thửa số 13 đến thửa số 17);

- Tổng diện tích 1.816,6 m2, diện tích mỗi thửa đất từ 104,4m2 đến 190m2.

- Vị trí: Các thửa đất tại mặt bằng CL04, CL08, CL09 đường T6, Hạ tầng dân cư tại cửa khẩu phụ xã Bản Vược.

- Giá khởi điểm đấu giá:

+ Các thửa đất bám 02 mặt đường tại mặt bằng CL04, CL09 đường T6 là 5.400.000, đồng/m2; giá khởi điểm thửa đất 891.000.000, đồng/thửa và 1.026.000.000, đồng/thửa.

+ Các thửa đất bám 01 mặt đường tại mặt bằng CL08, CL09 đường T6 là 4.500.000,đồng/m2, giá khởi điểm thửa đất 469.800.000,đồng/thửa. 

+ Tổng giá khởi điểm 16 thửa đất là: 8.494.200.000, đồng (Tám tỷ, bốn trăm chín mươi tư triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).

3.3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

3.4. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

3.5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

  4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

  - Thời gian: Trong 02 ngày, ngày 24/06/2019 và ngày 25/06/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Liên hệ với Văn phòng đại diện - Công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát để đăng ký đi xem tài sản, địa chỉ: SN 231, đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, TP. Lào Cai.

  5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ.

  - Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 11/06/2019 đến hết ngày 03/07/2019 (trong giờ hành chính) tại hai địa điểm.

- Phòng Tài chính - KH huyện Bát Xát (Số 067 đường Điện Biên, TT. Bát Xát, huyện Bát Xát). Số điện thoại 02143 883 033.

- Tại Văn phòng đại diện Công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát (địa chỉ: SN 231, đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

  Số điện thoại liên hệ: 0978 715 968 (chị Trúc) hoặc 0904 948 089 (anh Vinh).

- Nộp hồ sơ đấu giá: Nộp hồ sơ đấu giá trực tiếp tại Văn phòng hoặc gửi qua đường bưu điện bằng thư đảm bảo về Văn phòng đại diện - Công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát, địa chỉ: SN 231, đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, TP. Lào Cai trước 16h30 ngày 04/07/2019. Trường hợp khách hàng gửi hồ sơ chậm Phòng Tài chính - KH huyện Bát Xát sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

  6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thì phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định theo thông báo cụ thể như sau:

  6.1. Tiền bán hồ sơ: Được quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài Chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.Với mức bán: là 200.000 đồng/ 01 hồ sơ và 500.000đ / 01 hồ sơ.

  6.2. Số tiền đặt trước và thời gian nộp tiền đặt trước:

  - Số tiền đặt trước: từ 5 đến 20% giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá.

  - Thời gian nộp: Từ 8h đến 16h30 trong 03 ngày, từ 02,03, và ngày 04/07/2019.

  - Hình thức nộp: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản số: 0951003339999, mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Lào Cai đơn vị thụ hưởng Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát.

  7. Hình thức đấu giá, phương thức trả giá:

  - Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

  - Phương thức trả giá: Trả giá lên.

  8. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá tài sản:

  - Thời gian: Vào hồi 09h00’ ngày 05/07/2019 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Tại hội trường phòng Tài chính - KH huyện Bát Xát (Số 067 đường Điện Biên, TT. Bát Xát, huyện Bát Xát).

Mọi thông tin liên hệ:

- Phòng Tài chính - KH huyện Bát Xát (Số 067 đường Điện Biên, TT. Bát Xát, huyện Bát Xát). Số điện thoại 02143 883 033.

- Tại Văn phòng đại diện Công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát (địa chỉ: SN 231, đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

  Số điện thoại liên hệ: 0978 715 968 (chị Trúc) hoặc 0904 948 089 (anh Vinh).