(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/7/2019 do Sở Tài chính tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá là: 12 xe ô tô các loại phục vụ công tác dôi dư đã đủ điều kiện thanh lý do các sở, ngành, địa phương đang quản lý và sử dụng

-Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 4.136.000.000 đồng

- Giá trị còn lại theo sổ kế toán: 0 đồng

Kèm theo bảng tổng hợp danh mục thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung của Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 20/05/2019 của UBND tỉnh Bình Phước.

Tất cả tài sản trên được tổ chức đấu giá chúng thành 01 gói.

4/ Tổng giá khởi điểm: 591.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi mốt triệu đồng).

5/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản công do Sở Tài chính tỉnh Bình Phước chuyển giao để đấu giá.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

7/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8/ Thời gian bán, tiếp nhận và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 18/06/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/07/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

9/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 19/06/2019 đến hết ngày 21/06/2019, tại nơi trưng bày tài sản là Các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản theo danh sách đính kèm

10/ Khoản tiền là: 20% (Hai mươi phần trăm) của giá khởi điểm của tài sản.

11/ Thời gian kết thúc bỏ phiếu trả giá là: 17 giờ 00 phút, ngày 02/07/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

12/ Thời gian và địa điểm công bố giá: 08h30 ngày 05/07/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

13/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 18/06/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/07/2019.

 Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có hồ sơ đăng ký bao gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm DV ĐGTS tỉnh Bình Phước phát hành;

b/ CMND (Căn cước công dân) đối với cá nhân và CMND (Căn cước công dân) + Giấy phép kinh doanh đối với tổ chức phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền.

c/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng theo quy định.

d/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ/ hs

14/ Đối tượng tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia trừ các trường hợp mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.