(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước của UBND huyện Quảng Xương (Địa chỉ: Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) vào ngày 5/6/2020 như sau:

Tài sản đấu giá: là tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Xương gồm: lô gỗ Gụ lau 15,782 m3 và lô gỗ Trắc 1.130 kg.

Giá khởi điểm:

Lô gỗ Gụ lau: 639.171.000 đồng (Sáu trăm ba mươi chín triệu, một trăm mười bảy nghìn đồng).

Lô gỗ Trắc: 610.200.000 đồng (Sáu trăm mười triệu đồng, hai trăm nghìn đồng).

Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng /01 hồ sơ).

- Tiền đặt trước là: Lô gỗ Gụ lau là: 127.000.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá.

Lô gỗ Trắc là: 122.000.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước:

Thời gian xem tài sản, hồ sơ liên quan đến tài sản: từ ngày 27/05/2020 đến ngày 29/05/2020 tại nơi tài sản được quản lý (Kho của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Xương).

Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu hồ sơ: Từ ngày 26/05/2020 đến ngày 02/06/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 02/06/2020 đến ngày 04/06/2020.

Điều kiện, các thức đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng chuyển vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa số TK: 224704070006789 mở tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank). Sau đó nộp lại giấy chuyển tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ cuộc đấu giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 05/06/2020 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.