(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/5/2020 do Ban quản lý Chợ và Bến xe thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ Số 199B, tỉnh lộ 862,thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý Chợ và Bến xe thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản bán đấu giá: Nguồn thu dịch vụ trông giữ xe Chợ Mới. Diện tích: 186m2.

2.2. Số lượng: 01 bãi giữ xe.

Tài sản bán đấu giá theo:

- Công văn số 233/UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020   của Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công về việc phương án đấu giá bãi giữ xe chợ cũ 2020.

- Công văn số 178/UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020   của Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công về việc tổ chức đấu giá và ủy quyền tổ chức đấu giá các nguồn thu dịch vụ tại chợ năm 2020; phương án đấu giá bãi giữ xe chợ cũ và mới năm 2020.

- Biên bản xác định giá khởi điểm ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Ban quản lý chợ và Bến xe thị xã Gò Công.

- Công văn 564/UBND ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công về việc tiếp tục tổ chức đấu giá lần 2 đối với các nguồn thu đấu giá không thành.

2.3. Chất lượng: Đang hoạt động bình thường.

2.4. Nơi có Tài sản: Ban quản lý Chợ và Bến xe thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

- Thời gian đấu giá: Bắt đầu lúc 14 giờ 30 ngày 05 tháng 5 năm 2020,

- Địa điểm đấu giá: Tại Ban quản lý Chợ và Bến xe thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số Hai Bà Trưng, khu phố 1, phường 1, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 15, ngày 16/4/2020 trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản

Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công và liên hệ Ban quản lý Chợ và Bến xe thị xã Gò Công sẽ có người hướng dẫn.

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

- Giá khởi điểm: Nguồn thu dịch vụ trông giữ xe: 2.900.000 đồng/ tháng. Thời gian thu phí: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Tương ứng: 34.800.000đồng (Ba mươi bốn triệu tám trăm ngàn đồng).

- Bước giá: Nguồn thu dịch vụ trông giữ: 300.000 đồng/ tháng. Tương ứng với 3.600.000đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tiền đặt trước: Nguồn thu dịch vụ trông giữ xe: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 100.000đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/4/2020 đến 11 giờ 30 ngày 02/5/2020 (sáng thứ bảy) liên tục trong giờ hành chính ( trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

- Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công tỉnh TIền Giang.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 02, 04 tháng 5 năm 2020 trong giờ hành chính. Nộp tiền đặt trước tài khoản Công ty 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

- Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Nộp bản photo giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế. Trường hợp ủy quyền thì phải được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

+ Đối với tổ chức: Phải còn đang hoạt động. Nộp photo chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền thì phải được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

Ghi chú:

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện việc thu phí dịch vụ trông giữ xe theo đúng quy định tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; chịu trách nhiệm niêm yết giá thu phí dịch vụ giữ xe hàng ngày tại địa điểm thu phí. Nếu vi phạm số tiền ký quỹ sẽ bị tịch thu, mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thu phí; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.Điện thoại: 0944040252.