(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Đắk Nông ủy quyền vào ngày 5/4/2021 như sau:
Ngày 5/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ảnh 1
Ngày 5/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ảnh 2