(BĐT) - Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2019 do Văn Phòng Tỉnh ủy Long An ủy quyền như sau:

Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Xe Ô tô 05 chỗ ngồi nhãn hiệu Toyota Corolla, số loại AE111 Gli, biển số 62P-0340, số máy 4AM-528327, số khung AE1119553191, năm sản xuất 1999, nước sản xuất: Việt Nam, chất lượng còn lại 30%. Giá khởi điểm: 202.500.000 đồng(Hai trăm lẽ hai triệu, năm trăm ngàn đồng)

- Ghi chú: Chi phí kiểm định phát sinh trong thời gian thực hiện thủ tục đấu giá do tổ chức, cá nhân trúng đấu giá tự đảm bảo.

- Nơi có tài sản đấu giá: Văn Phòng Tỉnh ủy Long An (Số 118, đường Trương Định, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An)

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngày 29/3/2019 và ngày 01/4/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại Văn Phòng Tỉnh ủy Long An (Số 118, đường Trương Định, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày 02/4/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 40.000.000 đồng/hồ sơ

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/4/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 02/4/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam số 6600201009048; tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Long An.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ ngày 02/4/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 05/4/2019.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại trụ sở Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An).

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An) hoặc điện thoại số 0966607744, 0397766794 để biết thêm chi tiết./.