(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/3/2020 do Đội quản lý thị trường số 3 – Cục quản lý thị trường Thái Bình ủy quyền như sau:

1/ Tên địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức. Địa chỉ: Số 2b, ngõ 195 đường Nguyễn Trãi, tổ 8, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

2/ Tên địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Đội quản lý thị trường số 3 – Cục quản lý thị trường Thái Bình. Địa chỉ: Đường Đào Đình Luyện, thị trân Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

3/ Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước. (Xem bảng kê tài sản đấu giá)

4/ Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá.

+ Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 20/02/2020 đến 16h ngày 02/03/2020.

+ Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/02/2020 đến 16h ngày 02/03/2020

+ Địa điểm xem tài sản đấu giá: Đội quản lý thị trường số 3- Cục quản lý thị trường Thái Bình. Đường Đào Đình Luyện, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

+ Địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức số nhà 2b, ngõ 195, đường Nguyễn Trãi, tổ 8, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Số điện thoại: 0789220277

5/ Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Thời gian: 08h ngày 05/03/2020. Địa điểm: Đội quản lý thị trường số 03 - Đường Đào Đình Luyện, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tính Thái Bình.

6/ Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên không áp dụng bước giá.

7/ Điều kiện, cách thức tham gia đăng ký tham gia đấu giá.

7.1 Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá;

+ Là tổ chức, cá nhân không thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản trước thời điểm tiến hành tổ chức cuộc bán đấu giá.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

  + Đơn đăng ký tham gia đấu giá (do doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức phát hành) đã được điền đúng điển đủ các thông tin trên đó.

  + 01 bản photo sổ hộ khẩu ( hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh đối với cá nhân)

  + 01 bản photo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đứng tên trên đơn đăng ký tham gia đấu giá (hoặc giấy giới thiệu cử người tham gia đấu giá đối với tổ chức)

  + Nộp đúng thời hạn theo thông báo đã niêm yết.

  + Chứng từ xác nhận đã nộp đủ tiền đặt trước đúng thời hạn đã thông báo. (thời gian cuối cùng nộp tiền đặt trước là 16h ngày 03/03/2020)

  Phiếu trả giá hợp lệ:

  + Là phiếu ghi đúng ghi đủ các thông tin trên phiếu. Phiếu không hợp lệ là phiếu không ghi đẩy đủ các thông tin, phiếu mà phần trả giá bằng chữ và bằng số không khớp nhau (phiếu không hợp lệ được coi là phiếu có giá trả bằng giá khởi điểm của mỗi vòng đấu).

  + Người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước đều phải tham gia trả giá.

BẢNG KÊ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

STT

Tên Tài sản

ĐVT

Số lượng

Chất lượng

Gía khởi điểm

Tiền mua hồ sơ

Tiền đặt trước

1

Đồng hồ đeo tay nam, dây vàng, nhãn hiệu SunRise

Cái

9

Hàng hóa còn mới không kiểm tra chất lượng

47.890.000 đồng

100.000 đồng/hồ sơ

8.500.000 đồng

2

Đồng hồ đeo tay nam, dây đen, nhãn hiệu SunRise

Cái

2

3

Đồng hồ đeo tay nam, dây trắng, nhãn hiệu SunRise

Cái

3

4

Đồng hồ đeo tay nữ, dây vàng, mặt tròn, nhãn hiệu Aolix

Cái

2

5

Đồng hồ đeo tay nam, dây vàng trắng, mặt vuông, nhãn hiệu Aolix

Cái

1

6

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Neos N_103M

Cái

1

7

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Neos M40685

Cái

1

8

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Halei

Cái

4

9

Đồng hồ đeo tay nam nhãn hiệu Citizen

Cái

1

10

Đồng hồ đeo tay nữ nhãn hiệu Citizen

Cái

3

11

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Mike

Cái

3

12

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Aono

Cái

3

13

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Rate

Cái

4

14

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Mida

Cái

4

15

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Popart

Cái

4

16

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Longbo

Cái

1

17

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Lechateau

Cái

1

18

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Amica

Cái

1

19

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Pafolina

Cái

1

20

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Jadon

Cái

1

21

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Haqce

Cái

1

22

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Aolix

Cái

1

23

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Pasnew

Cái

5

24

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Neos

Cái

7

25

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu RayRucci

Cái

2

26

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Halei

Cái

4

27

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Michael Kors

Cái

4

28

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Sport

Cái

2

29

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu NT-172

Cái

2

30

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Titan

Cái

1

31

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Langar

Cái

1

32

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Nibosi

Cái

1