(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/2/2020 do Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đức Phổ ủy quyền như sau:
Ngày 5/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 5/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 5/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3
Ngày 5/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 4
Ngày 5/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 5