(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2018 như sau:

Tên bên mời tham gia đấu giá: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ: 148 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 02623.854.715 Fax: 02623.854.771

Đề nghị Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công đăng tải thông báo mời tham gia đấu giá với nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk

- Địa chỉ: 148 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 05 tháng 12 năm 2018

- Địa điểm đấu giá: tại Phòng họp (tầng 6) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk – Số 148 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Máy phát điện Cummins MC150

- Nơi có tài sản: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ xem tài sản: 148 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

4.Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 126.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn)

- Tiền đặt trước: 6.300.000 đồng (Sáu triệu ba trăm ngàn đồng chẵn)

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký mua hồ sơ: từ 08 giờ 00 phút ngày 19/11/2018 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 30/11/2018

- Địa điểm: tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

- Điều kiện: Nộp tiền ký quỹ trước ngày

- Cách thức tham gia đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.