(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 7, TP.HCM ảnh 1