(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 05 tháng 11 năm 2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thoại Sơn (địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, ấp Đông Sơn II, TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang), như sau:

1) Quyền sử dụng đất thuộc Khu đất Xã đội (cũ) xã Vĩnh Khánh, tọa lạc tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang:

- Diện tích khu đất: 2.405,4 m2 đất (thuộc thửa đất số 82, tờ bản đồ số 24, theo Bản trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 26/3/2019).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền.

- Thời hạn sử dụng: Ổn định lâu dài.

- Giá khởi điểm: 868.461.600đồng.

2) Quyền sử dụng đất thuộc Khu đất Văn phòng ấp Đông Sơn 1 (cũ), tọa lạc tại ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang:

- Diện tích khu đất: 32m2 đất (thuộc thửa đất số 138, tờ bản đồ số 34, theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Thoại Sơn lập ngày 06/02/2020).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền.

- Thời hạn sử dụng: Ổn định lâu dài.

- Giá khởi điểm: 198.016.000đồng.

3) Quyền sử dụng đất thuộc Khu đất liền kề đất ông Quang, bà Trinh, ông Xuân, tọa lạc tại ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 54,4m2 đất (thuộc thửa đất số 266, tờ bản đồ số 22, theo Bản trích đo địa chính tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Thoại Sơn lập ngày 26/6/2018).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền.

- Thời hạn sử dụng: Ổn định lâu dài.

- Giá khởi điểm: 337.824.000đồng.

* Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá các khu đất nêu trên: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tham gia theo quy định của pháp luật; có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Điều 7 Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh An Giang. Những đối tượng không được tham gia đấu giá được quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 02/11/2020 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 22 và 23/10 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền mua hồ sơ tương ứng với giá khởi điểm của tài sản đấu giá, như sau:

Ngày 5/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang ảnh 1

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.