(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày ngày 5/10/2020 do Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 50/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 04 tháng 9 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long, địa chỉ: Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản (bán riêng lẻ từng lô):

Quyền sử dụng đất khu đất có ký hiệu SL1, SL2, BT1 (38 lô) thuộc khu TTHC&KĐTM thị xã Phước Long.

- Tổng diện tích: 12.656 m2.

- Vị trí: Khu phố 5, phường Long Phước, TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc: Đất công do Nhà nước quản lý, quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Hiện trạng khu đất: Khu đất đã giải phóng mặt bằng xong, nền đất đã được san lấp đúng quy hoạch, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư (mặt đường BTN, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước sạch, điện ngầm và thông tin liên lạc).

- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 84.016.245.100 đồng (Bằng chữ: tám mươi bốn tỷ, không trăm mười sáu triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm đồng).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (01 lô đất).

b. Tiền đặt trước: 15 % giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Nộp vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 111002660287 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước (VIETINBANK chi nhánh Bình Phước).

Thời gian thu tiền đặt trước: từ ngày 30/9/2020 đến ngày 02/10/2020 (trong giờ hành chính). Tuy nhiên, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trước thời gian trên theo nguyện vọng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 16/9/2020 đến ngày 18/9/2020 tại khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất ở, có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch và thiết kế mẫu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Nộp tiền đặt trước theo mục 5 thông báo này.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 05/10/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Một trong các hình thức sau: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (03 vòng hoặc không giới hạn số vòng) hoặc đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long. ĐT: 02713.936.936.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!

(Kèm theo danh sách 38 lô đất)

DANH SÁCH 38 LÔ ĐẤT THUỘC CÁC KHU ĐẤT CÓ KÝ HIỆU SL1, SL2, BT1 DỰ ÁN TTHC&KĐTM TX PHƯỚC LONG

Ngày 5/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 5/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 5/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 3