(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Ba Vì phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Số 5- thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2020 như sau:
Ngày 5/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Vì, tỉnh Hà Nội ảnh 1