Ngày 4/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Tân An, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2021 do Sở Tài chính tỉnh Long An ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 57, Trương Định, phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Trụ sở chính: Số 56 Hiền Vương, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Long An: 188 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

3. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất trụ sở làm việc Phòng Công chứng số 1 cũ.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

- Nguồn gốc

Tài sản được Sở Tài chính tỉnh Long An đưa ra đấu giá theo Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Long An về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 1 cũ.

- Tình trạng pháp lý: Quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá theo các văn bản pháp lý sau:

+ Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Long An;

+ Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Long An về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 1 cũ;

+ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh;

+ Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc Phòng Công chứng số 1 cũ;

+ Quyết định số 2616/QĐ-STC ngày 22/6/2020 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản;

+ Công văn số 5772/STC-QLGCS ngày 17/12/2020 của Sở Tài chính tỉnh Long An về việc tổ chức đấu giá đối với tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 1 cũ.

+ Mảnh Trích đo địa chính 01-2019 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An duyệt ngày 18/10/2019;

+ Văn bản số 619/STC-QLGCS ngày 01/02/2021 của Sở Tài chính tỉnh Long An về việc tổ chức đấu giá lại đối với tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc Phòng Công chứng số 1 cũ.

4. Đặc điểm tài sản

a. Thông tin về quyền sử dụng đất

- Vị trí: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 141, tờ bản đồ số 1-24A, loại đất ở đô thị.

- Diện tích khu đất: Theo Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Long An và Mảnh Trích đo địa chính số 01-2019 ngày 18/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, quyền sử dụng đất có diện tích 396m2 (trong đó, diện tích ranh lộ giới Đường Nguyễn Đình Chiểu 89.3m2 và diện tích ranh chỉ giới Xây dựng Đường Nguyễn Đình Chiểu 89.3m2).

- Mục đích sử dụng đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Đất ở đô thị.

b. Công trình xây dựng trên đất: Nhà làm việc

- Diện tích sàn sử dụng: 339,33m2

c. Nơi có tài sản: 330A, đường Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 3, phường 3, Tp Tân An, tỉnh Long An.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia của tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất: 15.512.112.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, năm trăm mười hai triệu, một trăm mười hai nghìn đồng).

Công trình xây dựng trên đất – Nhà làm việc: 1.310.245.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm mười triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

Tổng giá khởi điểm: 16.822.357.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu, ba trăm năm mươi bảy nghìn đồng).

Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác nếu có.

- Tiền đặt trước (20%): 3.364.471.400 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm bảy mươi mốt nghìn, bốn trăm đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)/01 hồ sơ.

6. Thời hạn, địa điểm tham khảo, đăng ký, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá

- Thời gian: từ 08h00 ngày 04/02/2021 đến 16h30 phút ngày 01/3/2021 (trong giờ hành chính và trừ các ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định).

- Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam_chi nhánh Long An, địa chỉ số 188 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0888.154.369 – 0888.164.369

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ 08h00 ngày 22/02/2021 đến 16h30 phút ngày 26/02/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 01/3/2021, ngày 02/3/2021, ngày 03/3/2021 (trong giờ hành chính).

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

+ Số tài khoản: 140.10.00.2133.133 mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sài Gòn.

9. Thời gian công bố giá và tổ chức đấu giá: vào lúc 15h00 ngày 04/3/2021.

10. Địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Long An. Địa chỉ: Số 188 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định các ngày 01/3/2021, ngày 02/3/2021, ngày 03/3/2021 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức tại cuộc đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá (không được thấp hơn giá khởi điểm + thêm ít nhất 1 bước giá) (vòng 1) và trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2).

Tại cuộc đấu giá, vòng 1: sau khi mở phong bì đựng phiếu trả giá, chọn ra phiếu trả giá hợp lệ để đấu giá tiếp vòng 2 (nếu có), cụ thể:

- Nếu chỉ có 1 phiếu trả giá hợp lệ, đấu giá viên công bố không bán tài sản (tổ chức đấu giá lại);

- Nếu có 2 phiếu trả giá hợp lệ thì chọn 2 phiếu đó được tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

- Nếu có từ 3 phiếu trả giá hợp lệ trở lên thì chọn các phiếu có giá trả cao thứ 1, 2 , 3 tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Các phiếu trả giá khác sẽ bị loại khỏi vòng đấu thứ 2.

Trường hợp cuộc đấu giá có nhiều phiếu trả giá cao bằng nhau thì tổ chức bốc thăm công khai chọn ra đủ số như quy định trên tham gia đấu tiếp vòng 2.

- Gía khởi điểm của vòng 2 là giá cao nhất của vòng 1 và tuân thủ bước giá.

Phương thức đấu giá: trả giá lên

Ghi chú: Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá.

Chuyên đề