(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/9/2020 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil ủy quyền như sau:
Ngày 4/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 1
Ngày 4/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 2
Ngày 4/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 3
Ngày 4/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 4