(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/9/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú.

Tài sản bán đấu giá: QSDĐ diện tích 1.364 m2, thửa đất 32, tờ bản đồ số 3 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú. Đất nuôi trồng thủy sản (NTS).

Giá khởi điểm: 95.370.880 đồng. Tiền đặt trước: 9.500.000 đồng. Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá mua tài sản: 14/08/2019 đến 16 giờ 00”, ngày 30/08/2019.

Thời gian đấu giá: 09 giờ 30”, ngày 04/09/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú.

Hình thức đấu giá: Trả giá bằng lời nói tại cuộc bán đấu giá. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ điện thoại số: 0251.6250084 - 0989354749.