(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 04 tháng 9 năm 2019, tại Doanh nghiệp đấu giá TN An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Phú, địa chỉ: ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang, như sau:

1) Tài sản đấu giá:

* Tên khu đất 1: Khu đất tuyến dân cư ấp 2 xã Khánh Bình và Khu đất Bến xe thị trấn Long Bình, có diện tích: 49.377,7 m2, thuộc thửa đất số: 527, 528, tờ bản đồ số: 05 tọa lạc tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Trong đó: diện tích khai thác đất ở tại đô thị: 19.490,7 m2 (mười chín ngàn bốn trăm chín mươi phết bảy mét vuông), đất thương mại dịch vụ: 10.457 m2 (mười ngàn bốn trăm năm mươi bảy mét vuông), đất giao thông: 16.074 m2 (mười sáu ngàn không trăm bảy mươi bốn mét vuông), đất cây xanh + taluy: 3.356 m2 (ba ngàn ba trăm năm mươi sáu mét vuông);

- Địa chỉ khu đất tại: thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Tài sản trên đất: không có;

- Loại đất: đất ở tại đô thị, đất thương mại dịch vụ, đất giao thông, đất cây xanh và đất taluy. Thời hạn sử dụng đất: lâu dài;

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện Dự án khu đô thị thương mại Cửa khẩu Long Bình - thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Doanh nghiệp trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư triển khai thực hiện hoàn thành toàn bộ Dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn ba mươi sáu tháng, được khai thác phần diện tích đất ở. Phần đất thương mại dịch vụ, đất giao thông, đất cây xanh + đất taluy bàn giao lại cho huyện An Phú quản lý, khai thác.

Giá khởi điểm: 15.996.165.000 đồng (mười lăm tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu một trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).

* Tên khu đất 2: Khu đất trụ sở (cũ) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn An Phú, diện tích: 122,4 m2, thuộc thửa đất số: 291, tờ bản đồ số: 23 tọa lạc tại thị trấn An Phú, huyện An Phú:

- Địa chỉ khu đất tại: ấp An Hưng thị trấn An Phú, huyện An Phú. Tài sản trên đất: không có;

- Loại đất: ODT (ở đô thị); Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giá khởi điểm: 657.288.000 đồng (sáu trăm năm mươi bảy triệu hai trăm tám mươi tám ngàn đồng).

2) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy hoạch sử dụng đất, cảnh quan môi trường và kiến trúc đô thị theo mặt bằng tỷ lệ: 1/500.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai tại địa phương và nội dung công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

- Cam kết triển khai thực hiện ngay dự án sau khi trúng đấu giá, thời gian thực hiện hoàn thành dự án theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt là ba mươi sáu tháng kể từ ngày được giao đất để đưa vào khai thác khu đô thị.

Riêng khu đất trụ sở (cũ) UBMTTQ thị trấn An Phú không cần có: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không cần chứng minh năng lực tài chính và giấy cam kết triển khai thực hiện dự án sau khi trúng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình được quy định tại Quy chế đấu giá tài sản do doanh nghiệp đấu giá TN An Giang ban hành.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 15/08/2019 đến 10 giờ ngày 29/08/2019 tại thị trấn Long Bình và thị trấn An Phú, huyện An phú, tỉnh An Giang (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 10 giờ ngày 30/08/2019 tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang (trong giờ hành chính).

- Giá bán một hồ sơ tham gia đấu giá khu đất 1: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).

- Giá bán một hồ sơ tham gia đấu giá khu đất 2: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).

- Tiền đặt trước 20% trên giá khởi điểm khu đất 1 = 3.200.000.000 đồng (ba tỷ hai trăm triệu đồng).

- Tiền đặt trước 20% trên giá khởi điểm khu đất 2 = 131.500.000 đồng (một trăm ba mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng).

- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá đối với từng tài sản mà người tham gia đấu giá đã đăng ký đấu giá, theo phương thức trả giá lên cao hơn giá khởi điểm.

Mọi chi tiết liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang - số 42 đường số 7 khu Tây Đại học An Giang, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Điện thoại số: 0296 3 555533./.