(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo việc tổ chức đấu giá tài sản ngày 4/9/2018 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ea Kar ủy quyền như sau:
Ngày 4/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê tại huyện Ea Kart, Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 4/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê tại huyện Ea Kart, Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 4/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê tại huyện Ea Kart, Đắk Lắk ảnh 3