(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/6/2021 do Sở Tài chính tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:

Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại số 296 Trần Hưng Đạo, Phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

3. Danh mục tài sản đấu giá: Tài sản còn lại trên đất và quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại số 296 Trần Hưng Đạo, Phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên có đặc điểm như sau:

3.1. Tài sản trên đất đấu giá: Tổng giá trị 6.866.267.000 đồng, gồm:

- Nhà cấp 4: số lượng 08 nhà, diện tích xây dựng: 689,83 m2

- Nhà cấp 3: số lượng 03 nhà, diện tích xây dựng: 1.932,62 m2

- Cổng và sân đường nội bộ: diện tích 4.165,4 m2

- Tường rào: 272,95 md

- Cây xanh cảnh quan: 25 cây.

3.2. Quyền sử dụng đất đấu giá:

- Vị trí: Khu đất đấu giá tọa lạc tại số 296 Trần Hưng Đạo, Phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Giới hạn tiếp cận: Đông giáp khu dân cư; Tây giáp đường Hùng Vương; Nam giáp đường Trần Hưng Đạo; Bắc giáp Khu dân cư.

- Tổng diện tích đất: 7.523,5m2 (theo Mảnh trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính số 06-2020 do Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh Phú Yên lập và phê duyệt ngày 05/5/2020).

- Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất ở: 7.523,5m2 (bao gồm đất xây dựng khối nhà chung cư cao cấp kết hợp thương mại-dịch vụ, đất làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà chung cư, đất xây dựng các công trình hạ tầng do chủ đầu tư sử dụng để kinh doanh theo dự án đầu tư).

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Thực hiện theo Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh và Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh.

- Quy hoạch xây dựng: Phù hợp với quy hoạch xây dựng theo Thông báo số 152/TB-UBND ngày 29/4/2020 và Công văn số 5252/UBND-ĐTXD ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh, cụ thể:

+ Mật độ xây dựng tối đa: 40%

+ Tầng cao: Tối thiểu 20 tầng, tối đa 28 tầng.

Nếu công trình bao gồm phần đế và phần tháp cao phía trên:

+ Phần đế công trình: Tối đa 05 tầng.

+ Phần tháp cao phía trên: Tối đa 23 tầng.

+Tầng hầm (nếu có): Tối đa 02 tầng.

- Chiều cao: Tối đa 100m (Đối với công trình cao từ 45m trở lên so với mặt đất tự nhiên, Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất chủ động liên hệ Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu để được chấp thuận về độ cao công trình).

- Hệ số sử dụng đất: Tối đa 11,2 lần.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Mặt tiếp giáp đường Hùng Vương: Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 10m.

+ Mặt tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo: Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 10m.

+ Các mặt còn lại: Cách ranh giới khu đất tối thiểu 6,0m.

- Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng:

7.523,5m2 x 40% x 28 tầng x 11,6 tr. đồng/m2 = 987.392 triệu đồng (987,392 tỷ đồng).

- Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

+ Mục đích sử dụng đất thực hiện đấu giá: Đất ở tại đô thị (bao gồm đất xây dựng khối nhà chung cư cao cấp kết hợp thương mại-dịch vụ, đất làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà chung cư, đất xây dựng các công trình hạ tầng do chủ đầu tư sử dụng để kinh doanh theo dự án đầu tư).

+ Hình thức và thời hạn sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với thời hạn sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013.

Đối với đất làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà chung cư, đất xây dựng các công trình hạ tầng, Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với chính quyền địa phương trong việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đầu tư xây dựng theo dự án được duyệt. Sau khi thi công hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, chủ đầu tư tổ chức quản lý, khai thác vận hành, bảo trì công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng và những quy định pháp luật khác có liên quan.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a) Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 17/5/2021 - 03/6/2021;

b) Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại nơi tọa lạc khu đất đấu giá (số 296 Trần Hưng Đạo, phường 6, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 13/5/2021 đến 17 giờ 00, ngày 01/6/2021.

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

6. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (làm tròn): 286.176.205.000 đồng (Hai trăm tám mươi sáu tỷ một trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm lẻ năm nghìn đồng).

a) Giá trị quyền sử dụng đất: 279.309.937.500 đồng;

b) Giá trị tài sản trên đất: 6.866.267.000 đồng

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá tương đương 57.235.241.000đồng/hồ sơ (Năm mươi bảy tỷ hai trăm ba mươi lăm triệu hai trăm bốn mươi mốt nghìn đồng).

c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (từ ngày 01/6/2021 đến trước 17 giờ ngày 03/6/2021)

d) Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

+ Tài khoản 1: Số 5901.0000.312584 - Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên.

+ Tài khoản 2: Số 118.0000.28787 - Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Phú Yên.

+ Tài khoản 3: Số 0751.0000.33579 - Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Phú Yên.

8. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 13/5/2021 đến 17 giờ 00, ngày 01/6/2021;

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

c) Thời gian chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 01/6/2021, tại: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

d) Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, (gọi chung là người tham gia đấu giá) có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế và đất đai, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đều được tham gia đấu giá.

- Mỗi tổ chức kinh tế chỉ được một đơn vị thành viên tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

đ) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Có văn bản đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành (Văn bản phải ghi rõ nội dung cam kết, tổ chức trúng đấu giá sẽ bị huỷ quyết định công nhận trúng đấu giá và không được hoàn lại tiền đặt cọc (chuyển từ tiền đặt trước) khi không hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá tài sản và tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo đúng yêu cầu tại thông báo của Sở Tài chính và cơ quan thuế).

(2) Có bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức tham gia đấu giá, kèm bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá.

(3) Có văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (gồm mẫu số I.1 và I.3 thuộc Phụ lục I) theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam, trong đó phải nêu rõ:

- Quy mô dự án, công trình xây dựng: Đáp ứng đầy đủ và phù hợp nội dung theo quy hoạch tại Thông báo số 152/TB-UBND ngày 29/4/2020 và Công văn số 5252/UBND-ĐTXD ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh

- Tổng vốn đầu tư dự kiến, gồm: Tiền trúng đấu giá tài sản, tiền sử dụng đất (dự kiến) và chi phí đầu tư xây dựng công trình: 1.237,392 tỷ đồng (250 tỷ đồng + 987,392 tỷ đồng).

+ Dự kiến tiền trúng đấu giá tài sản và tiền sử dụng đất: 250 tỷ đồng

+ Dự kiến chi phí đầu tư xây dựng công trình: 987,392 tỷ đồng, được tính toán theo "Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình" do Bộ Xây dựng công bố tại thời điểm gần nhất (năm đấu giá hoặc năm liền kề trước năm đấu giá) có điều chỉnh, quy đổi cho phù hợp với thực tế tỉnh Phú Yên (bằng chỉ số giá xây dựng thời điểm gần nhất được công bố trên trang thông tin của Sở Xây dựng Phú Yên tại địa chỉ http://sxdphuyen.gov.vn/ (chuyên mục "Công bố chỉ số giá xây dựng").

- Tiến độ đưa đất vào sử dụng: Không quá 12 tháng kể từ ngày được bàn giao tài sản trên đất và đất tại thực địa; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày dự án đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

+ Trường hợp có phân kỳ đầu tư, đề nghị nêu rõ tiến độ phân kỳ đầu tư cụ thể:

++ Thời hạn khởi công xây dựng công trình: Không quá 12 tháng kể từ ngày được bàn giao tài sản trên đất và đất tại thực địa, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do yếu tố khách quan trong quá trình tổ chức lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư, như: thoả thuận đấu nối hạ tầng; lập hồ sơ thiết kế cơ sở; báo cáo đánh giá tác động môi trường; thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép xây dựng….

+ +Thời hạn hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào khai thác: không quá 24 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng công trình.

(4) Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án được quy định như sau:

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải "Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư". Việc xác định vốn thuộc sở hữu của người đăng ký tham gia đấu giá để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư được thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập tại thời điểm gần nhất (năm đấu giá hoặc năm trước liền kề năm đấu giá) hoặc được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản có văn bản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, thời điểm xác nhận số dư tài khoản tiền gửi không quá 30 (ba mươi) ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào Giấy xác nhận số dư tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tài chính khác. Ngày xác nhận số dư tài khoản không quá 30 ngày tính từ ngày nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

- Đối với doanh nghiệp đang hoạt động từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề xuất đầu tư dự án: Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính năm gần nhất của doanh nghiệp và Báo cáo chứng minh đã góp đủ vốn chủ sở hữu để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ.

(Lưu ý):

* Báo cáo tài chính phải đầy đủ và đúng theo quy định tại Luật Kế toán năm 2015, các Thông tư của Bộ Tài chính: số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; số 56/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hoặc Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

* Trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán (tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 và Điều 15 của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập), phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

* Báo cáo chứng minh đã hoàn thành việc góp vốn vào doanh nghiệp để đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án, phải thể hiện việc góp vốn bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tài chính khác.

* Trường hợp tại cùng một thời điểm, nhà đầu tư tham gia nhiều dự án và các khoản đầu tư dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư phải lập danh mục dự án và các khoản đầu tư dài hạn khác và đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án và các khoản đầu tư dài hạn khác theo quy định).

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải có văn bản chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng thương mại được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ ít nhất phải bằng hoặc lớn hơn khoản kinh phí còn lại của tổng mức đầu tư dự kiến sau khi trừ nguồn vốn chủ sở hữu.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

a) Thời gian đấu giá tài sản: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 04 tháng 6 năm 2021.

b) Địa điểm đấu giá tài sản: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

c) Bước giá: 14.309.000.000 đồng (mười bốn tỷ ba trăm linh chín triệu đồng) tương đương 5% (năm phần trăm) giá khởi điểm của tài sản đấu giá (áp dụng trong trường hợp có từ 02 người trở lên trả giá cao nhất bằng nhau).