(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/6/2021 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình ủy quyền như sau:

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Quốc lộ 30, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá: QSDĐ (ONT), tờ bản đồ số 1, đối với Dự án Khu hành chính xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

Thửa 09, 10, 13, 16, 19, 22, 23. Diện tích: 90m2/nền; Giá khởi điểm: 216.000.000đ/nền.

4. Tổng giá khởi điểm: 1.512.000.000đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 10/5/2021 đến 15 giờ ngày 01/6/2021 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Quốc lộ 30, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

6. Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm, nộp vào ngày 01/6, 02/6 và đến 15 giờ ngày 03/6/2021 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/5/2021 đến 15 giờ ngày 01/6/2021 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 04/6/2021 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3833 856.