(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh VN 24 thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/6/2020 do Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh VN 24. Đ/c: Số 40 Lê Hồng Phong, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh. Đ/c: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, TT. Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

3. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác mủ 198,13 ha vườn cây cao su trên đất rừng nghèo xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, giai đoạn năm 2020 đến 2022. Giá khởi điểm: 693.455.000 đồng. Tiền đặt trước: 05% giá khởi điểm. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/06/2020 đến 11 giờ 00, ngày 03/06/2020. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng.

4. Thời gian bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, xem tài sản: Từ ngày 21/05/2020 đến ngày 02/06/2020. Số điện thoại: 02693759772.

5. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00, ngày 04/06/2020. Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh VN 24. Đ/c: Số 40 Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

6. Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước đúng thời hạn và quy định.