(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/5/2019 do Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:
Ngày 4/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 4/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ảnh 2