(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/5/2019 như sau:

1. Nội dung thông báo: Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô năm 2019 như sau:

* Tên gói đấu giá, giá khởi điểm: Đấu giá cho thuê mặt bằng trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô năm 2019. Giá gói thầu khởi điểm: 312.000.000 đồng/ 1 năm (Ba trăm mười hai triệu đồng). Giá khởi điểm/ 1 tháng: 26,000,000 đồng (Hai mươi sáu triệu đồng).

2. Hình thức: Rộng rãi.

3. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 9 giờ 00 phút, ngày  24/04/2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 04/05/ 2019 (trong  giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Phòng TCKT – Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền bảo lãnh tham dự đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 09 giờ 00 phút, ngày  24/04/2019  đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 04/05/2019.

- Số tiền nộp bảo lãnh dự đấu giá: 3,000,000 (Ba triệu đồng).

- Địa điểm nộp hồ sơ và tiền bảo lãnh đăng ký tham gia đấu giá: Phòng TCKT – Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 10 phút, ngày 04/05/2019.

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0914342162.

Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên kính mời đại diện của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tới tham dự vào thời gian và địa điểm nêu trên.