(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá vào ngày 4/4/2020 như sau:

1. Thông tin khu đất: Đấu giá QSD đất ở tại điểm đấu giá số 02 thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai gồm 30 thửa đất:

- Nhóm I: 11 thửa tại khu ĐG 3 (ký hiệu từ ĐG 3-11 đến ĐG 3-21). Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/thửa đất.

- Nhóm II gồm 11 thửa tại khu ĐG 3 (ký hiệu từ ĐG 3-22 đến ĐG 3-32) và 08 thửa tại Khu ĐG 2 (ký hiệu từ ĐG 2-34 đến ĐG 2-41). Giá khởi điểm: 7.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/thửa đất.

Diện tích cụ thể tham khảo trong hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất. Tiền hồ sơ áp dụng chung: 500.000 đồng/ hồ sơ/ thửa đất. Bước giá: 100.000 đồng/m2.

2. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo Điều 55 Luật Đất đai.

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá theo nhóm các thửa đất có cùng giá khởi điểm và điều kiện HTKT, bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng theo phương thức trả giá lên.

4. Thời gian bán và nộp hồ sơ: Từ 12/03/2020 đến 01/04/2020 (giờ hành chính) tại Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai. Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng TTĐT Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.sotnmt.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Quốc Oai (http://www.quocoai.hanoi.gov.vn). Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 31/03/2020 đến hết 01/04/2020 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản: “Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia. Số TK: 118002687658 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An”.

6. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa: Buổi sáng từ 08h00 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 17h00 các ngày 31/03/2020 và 01/04/2020 (giờ hành chính) tại điểm đấu giá số 02 thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’, ngày 04/04/2020 (sáng thứ Bảy) tại Hội trường UBND xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

* Liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai – ĐT: 0243.3941.993.