(BĐT) - Công ty TNHH và Dịch vụ tổng hợp Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 4/4/2019 do Kho bạc Nhà nước Tây Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản thanh lý lô Thuốc bảo vệ thực vật phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 724.879.481 đồng. Tiền đặt trước: 110.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND, mẫu Phiếu đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 01/4/2019 (thứ hai).

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 04/4/2019 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đấu giá tại nơi có tài sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.