(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/2/2020 do Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3 tòa nhà Trung tâm phục vụ Hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (Tổ 9, khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

a. Tài sản đấu giá

Quyền thuê đất lô đất C.C.1, thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xâu dựng Chợ hạng 3.

Vị trí địa điểm thửa đất đấu giá: Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 84-2018 hệ tọa độ VN 2000 do Công ty cổ phần Tư vấn Tài nguyên số 1 Lạng Sơn lập ngày 29/7/2018, được UBND xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận và có các vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Đông tiếp giáp với đường nội thị theo quy hoạch Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

- Phía Tây tiếp giáp với đường nội thị theo quy hoạch Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

- Phía Nam tiếp giáp với đường nội thị theo quy hoạch Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

- Phía Bắc tiếp giáp với đường nội thị theo quy hoạch Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Tổng diện tích đất để đấu giá: 2,648 m2

Tài sản gắn liền với đất: không

Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ (Đất chợ).

Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, có ranh giới rõ ràng trên thực địa.

Thời hạn thuê đất: 50 năm. Người trúng đấu giá trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

b. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá  

Giá đất cụ thể bình quân 1m2 đất là 7.000.000 đồng/m2 (Bẩy triệu đồng chẵn/mét vuông);

  Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 18.536.000.000 đồng (Mười tám tỉ, năm trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 07/01/2020 đến ngày 04/02/2020 tại lô đất C.C.1 Khu tái định cư và Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một triệu đồng chẵn).

  b. Tiền đặt trước: 2.800.000.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn; số 0981000555666 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Lạng Sơn trong các ngày 04/02/2020 đến ngày 06/02/2020.

6. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; thẩm định hồ sơ tham gia đấu giá; xem tài sản; nộp tiền đặt trước; thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

a. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 07/01/2020 đến 11h30 ngày 04/02/2020 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm phục vụ Hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

b. Thẩm định Hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 04/02/2020. Do Trung tâm Tài nguyên – Môi trường Lạng Sơn chủ trì thực hiện.

  Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá: chậm nhất 17h00 ngày 04/02/2020.

c. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 119 Luật đất đai 2013; có hồ sơ năng lực chứng minh đủ điều kiện thực hiện kinh doanh, xây dựng chợ hạng 3 theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ quy định về quản lý và phát triển chợ. Cụ thể:

- Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng cơ cấu sử dụng đất, đúng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Lập Phương án sơ bộ về thực hiện dự án đầu tư, xây dựng chợ hạng 3 theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ quy định về quản lý và phát triển chợ đảm bảo khả thi, hiệu quả phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; Cam kết thời gian hoàn thành dự án đầu tư theo đúng tiến độ của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư. Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

Có báo cáo tài chính 3 năm gần nhất đã được kiểm toán độc lập hoặc cơ quan thuế xác nhận. Gửi hồ sơ chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện dự án đầu tư (đối với tổ chức).

- Mỗi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được đứng tên một người tham gia đấu giá. Trường hợp có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp đứng tên người tham gia đấu giá; Tổng công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, doanh nghiệp có một bên góp vốn liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp đứng tên người tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nộp hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

- Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật.

- Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2019, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá.

- Nộp các hồ sơ, giấy tờ chứng minh các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 6 của Hợp đồng này.

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành.

- Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

+ Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm ban hành.

+ Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định từ ngày 04/02/2020 đến ngày 06/02/2020 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm phục vụ Hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 07/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản (Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm phục vụ Hành chính công (Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh

Lạng Sơn (Tầng 3 tòa nhà Trung tâm phục vụ Hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.717.994) hoặc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (Tổ 9, khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Số ĐT: 025 3870.022).