(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/12/2020 do Phòng Tài chính - kế hoạch thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng. Địa chỉ: 09 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị có tài sản: Phòng Tài chính - kế hoạch thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Địa chỉ: Số 6A, đường 21/8, phường Mỹ Hương, Tp. PR – TC, tỉnh Ninh Thuận.

Thời gian công bố giá: từ 08 giờ 00 phút ngày 04/12/2020 (thứ sáu) công bố giá thửa đất số 281, phường Thanh Sơn;

Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tuỳ thuộc vào diễn biến thực tế của buổi công bố giá. Do đó khách hàng phải có mặt đầy đủ trong ngày công bố giá.

Địa điểm công bố phiếu trả giá: UBND phường Thanh Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 281, tờ bản đồ địa chính số 23, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Nơi có tài sản đấu giá: phường Thanh Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 41,86 m2 x 32.200.000 đồng/m2 = 1.347.892.000 đ.

(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi hai ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 269.000.000 đồng. Thời gian nộp đến 17 giờ 00 phút ngày 01/12/2020;

Thời gian đăng ký và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 12/11/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/12/2020;

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng

Địa chỉ: 09 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0937130808

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá tài sản theo quy định.

Hình thức, phương thức đấu giá, xem tài sản:

Hình thức: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp;

Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

Thời gian xem tài sản: từ 08 giờ ngày 16/11/2020 đến 16 giờ ngày 18/11/2020. Tại nơi có tài sản: phường Thanh Sơn, TP PRTC, Ninh Thuận.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng. Địa chỉ: 09 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, Tp PRTC, Ninh Thuận. Điện thoại: 093 713 0808.