(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/12/2020 do Hội đồng Phát triển quỹ đất, định giá và Giám sát việc đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chư Pưh ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng Phát triển quỹ đất, định giá và Giám sát việc đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Quy hoạch chi tiết xây dựng chợ và khu dân cư xung quanh xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

- Địa điểm: xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

-Tổng số lô đất phê duyệt giá cụ thể: 12 lô; Tổng diện tích: 702,2m2.

-Tổng giá khởi điểm: 7.221.912.600 đồng (Bảy tỷ hai trăm hai mươi mốt triệu chín trăm mười hai ngàn sáu trăm đồng)

4- Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản đấu giá: Xem thực tế tại nơi có lô đất từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 01/12/2020.

5- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 01/12/2020.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

- 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ 500.000.000 đồng trở lên.

- Tiền đặt trước tương đương 10% giá khởi điểm, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số: 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 01/12/2020 tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai;

Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm dự kiến đấu giá: Lúc 8 giờ 30’ ngày 04/12/2020, tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá cho đến khi chỉ còn một người trả giá cao nhất.

10- Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các cá nhân, hộ gia đình theo quy định của pháp luật có nhu cầu đấu giá, sử dụng đất đúng mục đích theo phương án được phê duyệt.

11- Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ số tiền trúng đấu giá và các khoản phí, lệ phí cho từng lô (thửa) đất trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đất của Cơ quan thuế.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (tại số 46 - Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku), số điện thoại 02693 826628 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Pưh.

Lưu ý: Khách hàng đến đăng ký đấu giá phải mang CMND và Sổ hộ khẩu.

Ngày 4/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 4/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 2