(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2021 như sau:
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 1