(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2020 do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Ngày 4/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1