(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng ủy quyền như sau:
Ngày 4/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 4/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 4/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn ảnh 3