(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/7/2020 do Chi cục THADS TP. Mỹ Tho ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0915.615.767.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục THADS TP. Mỹ Tho. Đ/c: Ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá:

- Tài sản: QSDĐ có DT 45,60 m² đất OĐT, nhà ở, hàng rào, thửa 261, TBĐ số 5, tại 101/4B Đinh Bộ Lĩnh, P.2, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Giá khởi điểm: 1.019.100.000 đồng.

4. Tiền đặt trước: Tài sản là 200.000.000 đồng/hs.

5. Tiền mua HS: Tài sản là 500.000 đồng/hs.

6. Cá nhân/ tổ chức đủ điều kiện theo Quy chế đấu giá: Mua + nộp hồ sơ tham gia hợp lệ từ ngày niêm yết đến 16h00, ngày 28/07/2020 (tài sản); trực tiếp tại Công ty Đấu giá HD An Khang và chuyển khoản tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức ĐG: Tài sản lúc 09h00, ngày 31/07/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang.