(BĐT) - Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá vào ngày 31/5/2019 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 23, tờ bản đồ số 30, địa chỉ: 61 kiệt 94 Dương Văn An, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là số 10 Đặng Thuỳ Trâm, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

1 Tài sản đấu giá:

  a. Quyền sử dụng đất:

  - Thửa đất số: 23

  - Tờ bản đồ số: 30

  - Địa chỉ thửa đất: 61 kiệt 94 Dương Văn An, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là số 10 Đặng Thuỳ Trâm, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

  - Diện tích: 171,7 m2

  - Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị

  - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

  - Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất

  - Ghi chú: Thửa đất có 38,7 m2 đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn sông.

b. Tài sản gắn liền với đất: (Chưa được chứng nhận quyền sở hữu tài sản theo quy định pháp luật)

  - Diện tích sàn: 367 m2.

  - Nhà ở 03 tầng, móng cột BTCT, móng tường xây gạch, khung cột BTC, tường xây gạch sơn silicat, sàn mái BTCT, cầu thang BTCT, cửa pano gỗ nhóm 2 kính có khung ngoại.

  - Sân lát gạch gốm

  - Hàng rào móng xây gạch, tường lam bê tông

  - Cổng chính trụ tròn BTCT sơn giả gỗ, vì kèo BTCT sơn giả gỗ, cầy phong, lito gỗ, mái lợp ngói, dưới mái ngói có lót gạch gốm, cửa cổng 4 cánh pano gỗ nhóm 2.

  - Hàng rào móng xây gạch, tường xây gạch gắn hoa văn mỹ thuật bằng đá cuội.

2. Tổng giá khởi điểm tài sản: 3.993.892.117 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm chín mươi ba triệu tám trăm chín mươi hai ngàn một trăm mười bảy đồng)

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ do chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản theo quy định pháp luật.

II. TIỀN ĐẶT TRƯỚC, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền đặt trước: 750.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng)

2. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. 

3. Bước giá: 50.000.000 đồng (áp dụng từ vòng thứ 2 trở đi)

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013.

* Ghi chú: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Căn cứ Khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự quy định.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 28/5/2019 tại số 10 Đặng Thuỳ Trâm, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 28/5/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 28/5/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 28/5/2019 đến 16h30 ngày 30/5/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 ngày 31/5/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế - Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

-Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn