(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây thông báo đấu giá tài sản do UBND thị xã Sơn Tây ủy quyền vào ngày 31/3/2021 như sau:
Ngày 31/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội ảnh 1