(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường vào ngày 31/3/2020 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:  Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang

Giới thiệu về doanh nghiệp: Khảo sát, lập dự án thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình đo đạc và bản đồ; Kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Xây dựng cơ sở dữ liệu về đo đạc và bản đồ; Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các tỷ lệ; Trích đo địa chính các tỷ lệ; Đo vẽ thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp;…

Vốn điều lệ: 22.710.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 1.173.750 cổ phần

Lần đấu giá:   1

Thời gian đấu giá: 31/03/2020

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/ cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 10 cổ phần

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 1.173.750 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 1.112.790 cổ phần

Ngày phát hành: 31/03/2020