(BĐT) - Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/03/2019 do Ban quản lý dự án đầu tư và phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị ủy quyền như sau:

1.Tên tổ chức đấu giá: Công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh.Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư và phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị. số 250 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian,địa điểm tổ chức bán đấu giá :

+Thời gian: Ngày 31/03/2019

- Buổi sáng :Vào lúc 8h00 đến 11h30.

+ Địa điểm :Tại tầng 3 Hội trường Ban quản lý dự án đầu tư và phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị ( số 250 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng ).

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến 16h00 ngày 28/03/2019.Tại nơi có các lô đất đưa ra tổ chức đấu giá ( Khu lương thực huyện Triệu Hải Cũ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

5.Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 28/03/2019 tại văn phòng Công ty hoặc tại số 232 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vào các ngày 26,27,28/03/2019.

6.Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: ( Chi tiết cụ thể bao gồm) 

TT

SỐ LÔ

D.TÍCH

( M2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng)

KÝ QUỸ

( đồng)

PHÍ HỒ SƠ

(đồng/hồ sơ)

GHI CHÚ

I .Khu quy hoạch lương thực huyện Triệu Hải cũ ( Tổ chức đấu giá lần 2)

1

1

125,4

482.790.000

50.000.000

200.000

Giao nhau giữa mặt cắt đường 8m và9,5m

2

2

118,6

415.100.000

45.000.000

200.000

Mặt cắt đường8m

3

3

118,3

414.050.000

45.000.000

200.000

Mặt cắt đường8m

4

13

115,5

346.500.000

40.000.000

200.000

Mặt cắt đường9,5m

5

17

175,7

676.445.000

70.000.000

500.000

Giao nhau giữa mặt cắt đường 8m và 9,5m

6

18

166,7

641.795.000

65.000.000

500.000

Giao nhau giữa mặt cắt đường8m và đường bê tông

Tổng cộng

820,2

2.976.680.000

Bằng chữ: Hai tỷ,chín trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng.

7.Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ ( tiền đặt trước).

Ngày 26,27,28/03/2019 ( trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 16h00 ngày 28/03/2019.Khách hàng trực tiếp nộp tiền đặt trước ( tiền ký quỹ) vào tài khoản Công ty .TK số : 5401 000 065 4838 Tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị ( số 232 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị)

Lưu ý: Khách hàng đăng ký bao nhiêu lô đất ( ghi rõ số lô) nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký .

8. Điều kiện , cách thức đăng ký gia đấu giá:

- Điều kiện:

+ Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

+ Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích

sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

+ Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá. 

- Cách thức đăng ký:

+ Người đăng ký tham gia đấu giá mua phí hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định.

+ Xuất trình CMND ( kèm 01 bản sao photo để lưu hồ sơ)  .

+ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại phòng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số Điện thoại Công ty : 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989