(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2019 do Trung tâm y tế huyện Yên Phong ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm y tế huyện Yên Phong; Thị trấn Chở, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản; Thời gian thực hiện; Địa điểm để tài sản đấu giá:

* Tên tài sản: Cho thuê tài sản công để thực hiện dịch vụ trông giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Yên Phong.

* Thời gian thực hiện: 24 tháng.

* Địa điểm tài sản đấu giá: Tại các vị trí được trông giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Yên Phong.

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

54.193.000 đ/tháng x 24 tháng = 1.300.632.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm triệu, sáu trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn).

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí các loại.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, tham khảo hồ sơ:

* Thời gian: Từ ngày 09/10/2019 đến 16h30 ngày 28/10/2019 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm xem tài sản: Tại các vị trí được trông giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Yên Phong.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản, được tham khảo hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

- Thời gian: Từ ngày 09/10/2019 đến 16h30 ngày 28/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 200.000.000 đồng/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 28/10/2019; Ngày 29/10/2019 và ngày 30/10/2019 (trong giờ hành chính).

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 phút ngày 30/10/2019.

- Địa điểm, phương thức nộp: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: Tiền đặt trước tham gia đấu giá cho thuê tài sản công để thực hiện dịch vụ trông giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Yên Phong (Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả - nếu có).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: 8h00 ngày 31/10/2019.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Đối tượng, điều kiện và tiêu chí tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật liên quan.

Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá còn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: (Có Phụ lục kèm theo).

11. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Chi tiết tham khảo tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3874 777)./.Phụ lục đấu giá dịch vụ trông giữ xe

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 126/TB-TT ngày 09/10/2019)

TT

TIÊU CHÍ BẮT BUỘC KHI THAM GIA ĐẤU GIÁ

1

Có Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề trông giữ xe do các cơ quan có thẩm quyền cấp, vốn đăng ký kinh doanh từ 500 triệu đồng trở lên (bản sao công chứng).

2

Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật (bản sao công chứng).

3

Có ít nhất 04 hợp đồng về dịch vụ trông giữ xe cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ năm 2011 cho đến thời điểm tổ chức đấu giá. Giá trị hợp đồng từ 20.000.000 đ/tháng đến 50.000.000 đ/tháng (Bản sao công chứng).

4

Cá nhân, tổ chức trúng đấu giá phải cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Có ít nhất 07 nhân viên trở lên làm việc tại các vị trí trông giữ xe, phải mặc quần áo đồng phục theo quy định của Bộ y tế.

- Đầu tư cở sở hạ tầng tại các vị trí được phép trông giữ xe do Trung tâm quy định như:làm nền móng mặt bằng, mái che bằng tôn, rào chắn sắt, thiết bị phòng cháy chữa cháy… để đảm bảo an toàn cho các loại phương tiện trông giữ, đảm bảo mỹ quan, đúng quy hoạch khi có yêu cầu của Trung tâm.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra cháy nổ,mất phương tiện trông giữ (ô tô, xe máy, xe đạp...).

- Thực hiện các nội quy, quy định của Trung tâm như quy định các vị trí trông giữ xe, đối tượng gửi xe, loại phương tiện gửi, thời gian trông giữ xe.

- Thực hiện thu phí trông giữ xe theo đúng quy định hiện hành của UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Chấp hành Nội quy Nhà xe bệnh nhân do Trung tâm ban hành.

- Chịu trách nhiệm về dịch vụ và thường xuyên phản hồi về chất lượng dịch vụ:

+ Phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại tài sản và con người gây ra trong quá trình thực hiện dịch vụ.

+ Chịu trách nhiệm trước Trung tâm về những hành động vượt quá phạm vi thẩm quyền.

+ Có kênh thông tin cho người bệnh, gia đình người bệnh phản hồi về chất lượng dịch vụ.

+ Có bộ phận thực hiện giám sát, tiếp nhận và xử lý phản hồi thông tin khách hàng hoặc phía trung tâm.

5

Khi trúng đấu giá phải đặt cọc tiền để đảm bảo thực hiện hợp đồng bằng giá trị 02 tháng tiền dịch vụ nộp Trung tâm và được gửi vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, sau khi thanh lý hợp đồng sẽ hoàn trả lại số tiền đặt cọc đã nộp.

6

Thanh toán tiền cho Trung tâm theo quý, nộp từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng đầu quý. (nếu chậm nộp sẽ trừ vào tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng).

7

Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ là 02 năm. Nếu người trúng đấu giá đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Trung tâm không trả lại số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.