(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ủy quyền vào ngày 31/10/2018 như sau:

1.Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất

- Tổng số lô đất bán đấu giá : 138 lô (kèm theo danh sách chi tiết)

- Tổng diện tích đất bán đấu giá: 28.867 m2

- Tổng giá trị khởi điểm bán đấu giá: 25.791.273.000đ (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi mốt triệu hai trăm bảy mươi ba ngàn đồng). Cụ thể: 

TT

Vị trí, địa điểm

lô đất đấu giá

Loại đất

đấu giá

số lô đất đấu giá

diện tích đất đấu giá (m2)

Giá khởi điểm (đ)

1

2

3

4

5

6

1.1

Đường Quang Trung (Khu D), thị trấn Chư ty

Đất ở đô thị

22 Lô (từ Lô D1 đến Lô D22)

4.664

7.079.520.000

1.2

Đường Quang Trung (Khu B), thị trấn Chư ty

Đất ở đô thị

7 Lô (từ Lô B1 đến Lô B7)

1.492

2.279.760.000

1.3

Đường Anh Hùng Núp, thị trấn Chư ty

Đất ở đô thị

10 Lô (từ Lô 150 đến Lô 155 và từ Lô 157 đến Lô 160)

1.200

2.160.000.000

1.4

Đường Võ Thị Sáu, thị trấn Chư ty

Đất ở đô thị

1 Lô ( Lô đất số 1)

120

156.000.000

1.5

Đường Quốc Lộ 19, thôn Ia Mút, Xã Ia Dom (Khu D)

Đất ở nông thôn

19 Lô ( từ Lô D1 đến Lô D19)

3.298

4.164.000.000

1.6

Đường Quốc Lộ 19, thôn Ia Mút, Xã Ia Dom (KhuF)

Đất ở nông thôn

12 Lô ( từ Lô F1 đến Lô F12)

2.109

2.685.000.000

1.7

Đường Liên Xã, thôn Ia Mút, Xã Ia Nan (Khu A)

Đất ở nông thôn

3 Lô ( từ Lô A20 đến Lô A22)

945

411.075.000

1.8

Đường Liên Xã, thôn Ia Mút, Xã Ia Nan (Khu B)

Đất ở nông thôn

15 Lô (từ Lô B6 đến Lô B20)

3.570

1.552.950.000

1.9

Đường Nguyễn Thái Học, Xã Ia Kriêng (Khu B)

Đất ở nông thôn

27 Lô ( từ Lô B1 đến Lô B27)

6.277

3.278.088.000

1.10

Khu B, Làng Yít Tú, xã Ia Din

Đất ở nông thôn

20 Lô ( Lô B8 và từ Lô B11 đến Lô B29)

4.760

1.856.400.000

1.11

Khu C, thôn Quyết Thắng, xã Ia Din

Đất ở nông thôn

2 Lô ( Lô C1 và Lô C2)

432

168.480.000

2. Nguồn gốc: Quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý;

3. Hình thức giao đất, loại đất giao, thời hạn giao và hình thức thu tiền:

Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá; Loại đất đấu giá: Đất ở đô thị, đất ở nông thôn; Thời hạn giao đất: Lâu dài; Hình thức thu tiền: thu tiền một lần.

4. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của mỗi lô đất.

5. Thời gian nhận và nộp phiếu trả giá đấu giá: Ngày 26/10/2018 và ngày 29/10/2018 đến 7 giờ 30 phút ngày 31/10/2018 (trong giờ hành chính)

6.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống là 100.000 đồng/hồ sơ; Từ 200 triệu đến 500 triệu đồng là 200.000 đồng/hồ sơ;

7.Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/10/2018 đến 11 giờ ngày 26/10/2018

Địa điểm xem tài sản: Khách hàng tham gia đấu giá phải trực tiếp xem tài sản bán đấu giá theo thông báo công khai đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá. Xem thực tế tại nơi có lô đất đấu giá và hồ sơ công khai các lô đất đấu giá tại:

+ Phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ

Địa chỉ : Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai

+ Trụ sở UBND Thị trấn Chư Ty, xã Ia Dom, xã Ia Nan, xã Ia Kriêng, xã Ia Din

+ Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

8.Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/10/2018 đến 16 giờ 00 ngày 26/10/2018 (trong giờ hành chính).

9.Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

10.Ngày công bố giá đấu giá: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 31/10/2018

11.Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Hội trường UBND thị trấn Chư Ty huyện Đức Cơ.

12.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

13.Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

14.Địa điểm bán hồ sơ, bỏ phiếu trả giá tại hai nơi: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, Phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ.

15.Thông tin liên hệ (để đăng ký và biết xem chi tiết):

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 02693.887.339;

Phòng Tài Tư Pháp huyện Đức Cơ.