(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 30/9/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hòa Bình ủy quyền như sau:

Thông báo đấu giá tài sản lần 2 Khu đất trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cũ do phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hòa Bình chuyển giao:

- Tên tài sản: Khu đất trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cũ

- Thông số chủ yếu của tài sản: Quyền sử dụng: 823,2 m2 đất; Tài sản gắn liền với đất: 02 ngôi nhà; Tổng diện tích sàn xây dựng 1.108,6 m2; Thuộc đất ở đô thị, đường phố loại 1.

- Địa điểm tài sản: Tại tổ 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hòa Bình

Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 4