(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

 Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá (Chi tiết trong hồ sơ đấu giá): Quyền sử dụng đất tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: 8.837,6 m2.

- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn thuê đất: 50 năm.

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ.

- Giá khởi điểm: 8.410.229.000 đồng.

Trong đó:

+ QSD đất: 8.115.444.000đồng.

+ Tài sản gắn liền với đất: 294.785.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 1.500.000.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ (Đ/c: đường Nguyễn Tất Thành, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 08/08/2019 đến 16h00 ngày 27/08/2019 tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, thẩm định điều kiện đấu giá:

- Xem tài tài sản: Từ 15/08/2019 đến 16h00 ngày 16/08/2019 tại vị trí khu đất.

- Nộp hồ sơ thẩm định điều kiện đấu giá: Từ ngày 08/08/2019 đến 16h00 ngày 23/08/2019 tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

- Thẩm định điều kiện đấu giá: Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 29/08/2019 (Trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

5. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/08 đến 29/08/2019, nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 18001011222668, mở tại MSB Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đủ điều kiện cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai, nộp đủ tiền đặt trước, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

- Cách thức: Từ ngày 08/08/2019 đến 16h00 ngày 27/08/2019, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào 08h00 ngày 30/08/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

8. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Tho (ĐT: 0210 3842215)

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ (ĐT: 0210 3812680).

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo đính chính đấu giá tài sản

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG ĐẤU GIÁ

Nay Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ Thông báo đính chính nội dung như sau:

* Nội dung đã đăng:

1. Tài sản đấu giá (Chi tiết trong hồ sơ đấu giá): Quyền sử dụng đất tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: 8.837,6 m2.

- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn thuê đất: 50 năm.

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ.

- Giá khởi điểm: 8.410.229.000 đồng.

Trong đó:

+ QSD đất: 8.115.444.000đồng.

+ Tài sản gắn liền với đất: 294.785.000 đồng.

* Nội dung đính chính:

1. Tài sản đấu giá (Chi tiết trong hồ sơ đấu giá): Quyền sử dụng đất tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: 8.837,6 m2.

- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn thuê đất: 50 năm.

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ.

- Giá khởi điểm: 10.971.652.000 đồng.

Trong đó:

+ QSD đất: 8.115.444.000đồng.

+ Tài sản gắn liền với đất: 2.856.208.000 đồng.

Mọi thông tin khác tại Thông báo số 58/2019/TB-AAPC ngày 07/08/2019 của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ vẫn được giữ nguyên.

Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ Trân trọng thông báo!

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ.